Professionele Onderrig

IIFT se professionele opleiding bied aan elke student professionele ondersteuning om fiksheid en sport vanuit ’n professionele gerigtheid te bedryf. IIFT is altyd op vernuwing gerig en bied die beste professionele personeel tot diens van lede en studente.

IIFT verskaf ook professionele hulp en advies aan studente, lede en ouers. Alle kursusse word opgegradeer met die jongste ontwikkelings en geleenthede vir lede om in nuwe rigtings te spesialiseer.

IIFT bied die volgende:

  • Onderrig deur tersiÍre personeel wat onderlÍ is in professionele onderrig
  • Onderrig deur lektore met internasionale kwalifikasies
  • Geleenthede om met onderrigpersoneel te skakel
  • Alle praktiese opleiding is praktykgerig en onderrigpersoneel is spesialiste
  • Advies hoe om u besigheid te vestig en uit te bou tot ’n oefensentrum van uitnemendheid

 

 

Site Map | Privacy Policy | © 2006 IIFT - Internationale Instituut vir Sportwetenskap en Fiksheidsopleiding
Posbus 11329, Hatfield, 0028 | Tel: +27 12 342 0681 | Faks: +27 12 342 0682 | Epos: iift@icon.co.za
Geregistreer as 'n Nie Winsgewende Organisasie 2001/029912/08
Ontwerp-&-Instandhouding deur Shellseeker