Wie is IIFT?

IIFT is ‘n leier op die gebied van gesondheid, fikshied, sport en oefenprogram ontwikkeling wat in samewerking met professionele instansies węreldwyd funksioneer.  Sedert 1973 het IIFT professionele sport en fikheidskundiges opgelei wat verskeie bydraes in die sport en die oefenwetenskap gelewer het.

IIFT is ‘n geregistreerde nie-profyt opvoedkundige-instansie wat geleenthede aan nie-tersięre geregistreerde sowel as voorgraadse en nagraadse studente bied.  Verder bied IIFT as internasionale geakkrediterde instansie die geleentheid aan studente aan tersięre inrigtings om meer internasionale professionele kwalifikasies te verwerf wat werksgeleenthede en registrasie indie buiteland moontlik maak..

IIFT se opleiding bied programontwerp, teoretiese kennis vermeerdering, praktiese toepassing, krediet verwerwing (CEU’s) en uitprestering deur onafhanklike navorsing onder professionele kundiges, nasionaal en internasionaal.

 

 

 

 

 

 

 

Site Map | Privacy Policy | © 2006 IIFT - Internationale Instituut vir Sportwetenskap en Fiksheidsopleiding
Posbus 11329, Hatfield, 0028 | Tel: +27 12 342 0681 | Faks: +27 12 342 0682 | Epos: iift@icon.co.za
Geregistreer as 'n Nie Winsgewende Organisasie 2001/029912/08
Ontwerp-&-Instandhouding deur Shellseeker