Fiksheidsinstrukteur (Spesialis)

Hierdie instrukteurskursus  is spesifiek daarop gerig om elke student op te lei om al die vereistes te verstaan wat deur ‘n klub, gesondheidsinstasie en sportfederasie gestel word. Die doelstellings is daarop gemik om die behoeftes van die kliŽnt te verstaan, asook hoe dit bevredig kan word.

Wat die verantwoordelikhede van ’n Fiksheidsafrigter betref, word veral aan die volgende aandag gegee:

 • Praktiese bestuursvaardighede en hoe apparaat aangewend en gebruik mag word
 • Bekendstelling van fasiliteite
 • Professionele leiding en inligting oor die oefeninge wat gedoen gaan word
 • Leiding oor hoe die apparate gebruik word
 • Interpersoonlike en diensleweringgerigte hulpverlening
 • Inligting en toepassing van alle reŽls en veiligheid
 • Behulpsaamheid met die wyse van klagtehantering en so meer

Uitkomste van die kursus

 • Begrip van gewigte en gimnasiumapparaat
 • Kennis van veiligheid en oefeninge in die gimnasium
 • Invloed van oefeninge op die liggaam
 • Oefenuitvoering by voorgeskrewe oefenprogramme
 • Basiese anatomie en fisiologie
 • Strek-, soepelheids-, krag- en afkoelingsoefeninge
 • Leierskapsontwikkeling
Persoonlikheid, gedrag en kliŽntondersteuning en verdere toepassings en gebruike in sportafrigting

Site Map | Privacy Policy | © 2006 IIFT - Internationale Instituut vir Sportwetenskap en Fiksheidsopleiding
Posbus 11329, Hatfield, 0028 | Tel: +27 12 342 0681 | Faks: +27 12 342 0682 | Epos: iift@icon.co.za
Geregistreer as 'n Nie Winsgewende Organisasie 2001/029912/08
Ontwerp-&-Instandhouding deur Shellseeker